Dokumenty na stiahnutie

Na tejto stránke nájdete prihlášky a iné dokumenty na stiahnutie k jednotlivým pracovným a au pair pobytom:

Au pair pobyty
USA- AuPairCare stáhnout
USA - InterExchange vyžiadajte si u svojho koordinátora
Veľká Británia a Írsko
 stáhnout
Home Assistant Veľká Británia  stáhnout
Nemecko a Rakúsko  stáhnout
Holandsko, Fínsko, Švajčiarsko
 stáhnout
Nórsko  stáhnout
Francúzsko, Belgicko
 stáhnout
Taliansko  stáhnout
Španielsko  stáhnout
Írsko - štúdium a au pair  stáhnout
Island  stáhnout
Work and Travel USA
Prihláška - CIEE len elektronicky
Job Offer - CIEE stáhnout
Podmienky programu - CIEE stáhnout
Prihláška- JANUS len elektronicky
Job Offer - JANUS stáhnout
Podmienky programu - Janus stáhnout
Prihláška - WISE stáhnout
Job Offer - WISE stáhnout
   
Podmienky programu - WISE (náhľad) stáhnout
Dear Social Security Officer Letter - CIEE
stáhnout
Dear Social Security Office Letter - JANUS  stáhnout
Dear Social Security Office Letter - WISE  stáhnout
Šablóna pre životopis  stáhnout
Stáž v USA
Training Plan stáhnout
Host Company Agreement stáhnout
Vzor resume stáhnout
Camp v USA
Referencie - 2 kópie (1 charakterová + 1 skill referencie) stáhnout
Potvrdenie o zdravotnom stave stáhnout
Dokument vzťahujúce sa k dohodnutému poistenie stáhnout
Potvrdenie o úrovni angličtiny (iba v prípade, že ho vyplní váš vyučujúci anglického jazyka) stáhnout
Working Holiday v Kanadě
Prihláška Basic Service stáhnout
Prihláška Vancouver stáhnout
Šablona pre životopis stáhnout
Všeobecné obchodné podmienky stáhnout

 

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional