Vyberte si kurz :

 
 

Vernostný program STUDENT AGENCY

A. Individuálne vernostné zľavy


Získajte body

Každý klient STUDENT AGENCY zbiera nákupom služby z našej ponuky body. V tabuľke si môžete skontrolovať, koľko bodov vám bude za danú službu pripočítaných:

Služba STUDENT AGENCY body
Au Pair Európa 2
Pracovné programy 2
Au Pair USA 4
Jazykový pobyt do 4 000 EUR 5
Jazykový pobyt nad 4 000 EUR (vrátane programu Rok na strednej škole) 9

Čerpajte zľavy

Pri vašej ďalšej ceste so STUDENT AGENCY očakávajte zľavu, ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke v závislosti od počtu získaných bodov. Čím viac budete s nami cestovať, tým je zľava vyššia:

Služba STUDENT AGENCY / body 1 - 4 5 - 10 11 - 20 21 - 30 31+
Au Pair Evropa - 4 EUR - 6 EUR - 8 EUR - 10 EUR - 12 EUR
Au Pair USA - 12 EUR - 16 EUR - 24 EUR - 32 EUR - 40 EUR
Pracovné programy - 12 EUR - 16 EUR - 20 EUR - 24 EUR - 28 EUR
Jazykový pobyt do 4 000 EUR - 1% - 2% - 3% - 4% - 5%
Jazykový pobyt nad 4 000 EUR - 1% - 2% - 3% - 4% - 5%
Rok na státní střední škole - 40 EUR - 60 EUR - 80 EUR - 100 EUR - 120 EUR
Rok na soukromé střední škole - 60 EUR - 80 EUR - 100 EUR - 120 EUR - 140 EUR

Poznámky:
1 - zľava sa nevzťahuje na charterové letenky, letenky rezervované on-line a tzv. low cost dopravcov
2 - zľava na jazykový pobyt sa vzťahuje len na služby dodávané jazykovou školou (jazykový kurz, ubytovanie, registračné a ubytovacie poplatky a pod.), zľavu nie je možné uplatňovať na doplnkové služby (dopravu, poistenie a pod)

Zľavy skupiny A je možné kombinovať len so zľavami skupiny C. Nie je možné ich kombinovať so zľavami skupiny B a D. Vernostné zľavy sú neprenosné na iné osoby a nevzťahujú sa na akčné a špeciálne ponuky STUDENT AGENCY.


B. Vernostné zľavy pre firmy a organizácie

Počet zamestnancov

Zľava na kurz
s dopravou*

Zľava na kurz bez dopravy*
2 - 4 až 7% až 6%
5 - 8 až 8% až 7%
9 - 12 až 9% až 8%
13 a viac až 10% až 9%

Poznámky:
3 - zľava sa vzťahuje iba na kurz (ubytovanie a ďalšie služby poskytované školou do nej nie sú zahrnuté); v prípade balíčkovej ceny (kurz + ubytovanie účtované v jednej položke) udeľujeme polovičnú zľavu na celý balík.

Pri objednávke jazykových pobytov pre viac zamestnancov naraz - napríklad 6, získa každý z nich zľavu 8% resp. 7%.

Zľavy skupiny B je možné kombinovať len so zľavami skupiny C. Nie je možné ich kombinovať so zľavami skupiny A a D. Vernostné zľavy sú neprenosné na iné osoby a nevzťahujú sa na akčné a špeciálne ponuky STUDENT AGENCY.


C. Zľavy partnerských škôl

Jednotlivé jazykové školy a partnerské organizácie ponúkajú klientom STUDENT AGENCY v rôznych obdobiach roka najrôznejšie typy zliav a sezónnych ponúk. Podrobnosti nájdete tu

Zľavy skupiny C je možné kombinovať so zľavami skupiny A, B a D. Zľavy skupín A, B a D však nie sú kombinovateľné medzi sebou, teda ku zľave skupiny C je možné pripísať vždy len jednu z týchto zliav a to tú, krotá je najvyššia.


D. Sezónné zľavy STUDENT AGENCY

Okrem zliav od jazykových škôl a partnerov sa v priebehu roka môžete stretnúť aj s rôznymi zľavami a akčnými ponukami, ktoré klientom poskytuje priamo STUDENT AGENCY:

  • zľava pre 2 osoby cestujúce spolu 30 EUR na osobu - celoročná zľava, na ktorú majú nárok rodinní príslušníci alebo kamaráti cestujúci na jazykový pobyt vo dvojici; možné uplatniť len na kompletný balík služieb škôl (jazykový kurz + ubytovanie), pri objednaní kurzu bez ubytovania zľavu nie je možné nárokovať.
  • zľava pre držiteľov kariet EYCA <26 / ISIC 3% - celoročná zľava na jazykový kurz (bez ubytovania), ktorú od nás študent získa po predložení karty EYCA <26 alebo ISIC. Zľavu nie je možné uplatniť v prípade, keď si študent vyhotovuje kartu EYCA <26 alebo ISIC až v súvislosti s vybavovaním jazykového pobytu. Karty musia byť platné v čase odchodu na pobyt. V prípade balíčkových cien (kurzovné + ubytovanie v jednom) je výška zľavy 1% z celého balíka.

Zľavy skupiny D je možné kombinovať iba so zľavami skupiny C. Nemožno ich kombinovať navzájom ani so zľavami skupín A alebo B. Ak klient spĺňa kritéria pre udelenie viacerých zliav zo skupiny D naraz, je mu udelená vždy iba tá zo zliav, ktorá je najvyššia.

 

 

   

 

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional