Vyberte si kurz :

 
 

Víza

travel-documents

Radi vám zaistíme podanie žiadosti o vízum do príslušnej krajiny v prípade, že jej ambasáda prijíma žiadosti od sprostredkovateľa pobytu. Ak ambasáda požaduje osobnú návštevu žiadateľa, poskytneme vám konzultačný servis, dáme vám zoznam potrebných podkladov a poradíme vám s vyplnením formulárov.

Klientom študijných pobytov z ČR vybavíme podanie víza zdarma, klient však vždy hradí vízový poplatok príslušnej ambasáde. Pre slovenských klientov zaistíme zdarma podanie žiadosti o udelenie študentského víza len na austrálskej ambasáde vo Viedni. Pri všetkých ostatných ambasádach krajín, kde je vízová povinnosť, je pre slovenských občanov potrebná osobná návšteva danej ambasády s potrebnými dokladmi. Pri vybavovaní víza je vždy potrebné počítať s určitou časovou rezervou pred plánovaným odjazdom na vybraný študijný pobyt. Vo všetkých prípadoch je potrebná aj aktívna spolupráca zo strany klienta, to znamená včasné dodanie požadovaných podkladov, popr. osobná návšteva ambasády, ak je požadovaná. V opačnom prípade je možné len ťažko požadované vízum zaistiť. Pri cestovaní do krajín Európskej únie nie je potrebné si pri jazykových pobytoch vybavovať vízum.
Vízové povinnosti sa môžu počas roka zmeniť, vždy sa u nás na túto otázku informujte.
Radi vám poskytneme aktuálne informácie. Kompletnú ponuku našich vízových služieb nájdete v sekcii víza

 • Veľká Británia – občania ČR/SR nepotrebujú pre vstup do krajiny žiadne víza
 • Írsko – občania ČR/SR nepotrebujú pre vstup do krajiny žiadne víza
 • Malta, Cyprus – občania ČR/SR nepotrebujú pre vstup do krajiny žiadne víza
 • Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko – občania ČR/SR nepotrebujú pre vstup do krajiny žiadne víza
 • Rusko – vždy je potrebné zažiadať o vízum na ambasáde v Prahe, Brne alebo Karlových Varoch. Pre pobyty do 90 dní je poplatok 30 USD, do pol roka 50 USD a na jeden rok 100 USD. Proces vybavovania víza cca 1 týždeň.
 • Barbados - pri pobyte v dĺžke do 3 mesiacov nie je vízum potrebné. Turisti pri vstupe do krajiny iba predložia platný cestovný pas a spiatočnú letenku.
 • Juhoafrická republika – občania SR majú bezvízový vstup pri pobytoch do 30 dní. Občania ČR majú bezvízový styk pri pobytoch do 90 dní. Občania ČR a klienti zo SR cestujúci na pobyty dlhšie – potrebujú študijné vízum, vybavenie trvá 2 – 3 týždne pre občanov ČR v Prahe, 2 – 3 týždne pre občanov SR vo Viedni.
 • USA – podľa amerických vízových regúl by mal vždy korešpondovať typ víza s účelom návštevy. Vstup do krajiny je umožnený buď na základe registrácie ESTA (max. 90 dní pobytu, potrebné vlastniť cestovný pas s biometrickými údajmi, žiadatelia sa registrujú sami on-line), alebo udelenia turistického či študijného víza. Ak cestujete so študijným vízom, môžete študovať neobmedzene, vždy však ide o full-time (intenzívne kurzy) štúdium a hlavným dôvodom návštevy je práve štúdium. Naša agentúra vám poskytne poradenský servis v tejto záležitosti, avšak každý žiadateľ o akékoľvek vízum do USA sa musí dostaviť na americkú ambasádu osobne. Poplatok za študijné vízum na ambasáde je 140 USD. Aktuálne informácie o poplatku nájdete tu. Celková dĺžka vybavenia študijného víza je približne 8 – 10 týždňov, v prípade požiadavky rýchlejšieho konania zo strany klienta je potrebné uhradiť poplatok za kuriérnu službu z USA, ktorej škola pošle potrebné potvrdenie – formulár I-20. Klienti zo Slovenskej republiky si musia žiadosť podať na ambasáde v Bratislave, poplatok hradia klienti v EUR. Viac informácií tu
 • Kanada – pre pobyt do 6 mesiacov (26 týždňov) – bez ohľadu na to, či mienite v Kanade študovať, alebo cestovať, musia občania ČR žiadať o turistické vízum. Je možné žiadať osobne, na ambasáde vo Viedni. Klientom jazykových kurzov dodávame k materiálom pre ambasádu potvrdenie o zaistenej škole. Žiadosť o vízum za klienta môže taktiež doručiť naša agentúra. Čas vybavenia je cca 2 týždne. Cena víza pre jeden vstup do krajiny je 55 EUR. Pre pobyty dlhšie než 6 mesiacov je potrebné žiadať o udelenie študijného víza, poplatok je 95 EUR. Viac informácií tu.
 • Austrália – pri pobytoch kratších než 3 mesiace (štúdium max. 12 týždňov) je možné študovať na turistické vízum; vybavenie je on-line zdarma. K pobytom nad 3 mesiace je potrebné zažiadať o študijné vízum, s ktorého vybavením vám radi pomôžeme. Dĺžka študijného víza sa rovná dĺžke štúdia + 1 mesiac navyše. Žiadosť za Vás podáme vo Viedni, poplatok ambasáde 410 EUR. Viac informácií tu popr. v katalógu Štúdium v Austrálii a na Novom Zélande.
 • Nový Zéland – pri pobyte do 3 mesiacov platí bezvízový styk pre občanov ČR aj SR. Povolenie na vstup do krajiny – teda turistické vízum – je udelené do cestovného pasu pri vstupe na Nový Zéland. Pre hladký vstup do krajiny odporúčame doložiť letenku s návratom do 90 dní, cestovné poistenie, doklad o finančných zdrojoch (minimálne 1000,- NZD na mesiac pobytu), ďalej potvrdenie o itinerári cesty, zaistenom kurze, ubytovaní a pod. Pri pobyte dlhšom než 12 týždňov si občania ČR aj SR žiadajú o študijné vízum (poplatok 100 GBP) na ambasáde v Londýne. Žiadosť za klientov podáme. Čas vybavenia je minimálne 4 týždne od podania žiadosti. Pri pobytoch dlhších než je povolené daným vstupným vízom, je možné si priamo na NZ zažiadať o predĺženie víza. Viac informácií tu. Bezdetným občanom ČR vo veku 18 – 30 rokov je umožnené vycestovať na NZ na čas 1 roka na tzv. Working Holiday Visa. Bližšie informácie vám radi podáme na bezplatnej linke 800 100 300 alebo pri osobnej návšteve.
 • Mexiko, Ekvádor, Japonsko – do 90 dní pobytu je pre českých klientov bezvízový styk, pre dlhší študijný pobyt je potrebné požiadať o štud. vízum na ambasáde v Prahe.
 • Maroko – povinnosť českých aj slovenských občanov zaistiť si pred vstupom do Maroka vízum bola zrušená k 1.1.2005. Občan ČR/SR môže v Maroku pobývať bez víza počas 90 dní. Prihlasovaciu povinnosť plnia zamestnanci hotelov, kempov a ostatných ubytovacích zariadení. Pri pobyte dlhšom než 90 dní je potrebné si vybaviť na marockej cudzineckej polícii pobytovú kartu.

 

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional