Vyberte si kurz :

 
 

Postup vybavovania pobytu

A. Pred odjazdom


Zoznámte sa s našou ponukou

Základné informácie o našich jazykových pobytoch nájdete na týchto internetových stránkach alebo v katalógu k vami zvolenému študijnému programu.


Zistite podrobnosti

Ak vás zaujala ktorákoľvek z ponúkaných škôl alebo programov a potrebujete viac informácií, volajte bezplatnú infolinku 800 100 300 (ČR) / 0800 121 121 (SR)  alebo nás navštívte osobne v ktorejkoľvek kancelárii. Radi sa vám budeme plne venovať v ktorýkoľvek všedný deň od 9. do 18. hodiny. Oznámime vám doplňujúce informácie o jednotlivých školách a vysvetlíme vám rozdiely medzi jednotlivými mestami a krajinami.

uciteľ-v-triede


Výber kurzu

Odporučíme vám vhodný pobyt v závislosti od vašich jazykových znalostí, termínov a finančných možností. Spektrum našej ponuky je vďaka dlhoročným skúsenostiam v odbore veľmi široké a sme schopní vyjsť v ústrety všetkým individuálnym požiadavkám. Radi vám poskytneme aj doplnkové služby, o ktoré máte záujem. Ponúkame cestovné poistenie, prenájom vozidla, podanie žiadosti o príslušné vízum, študentské karty na zľavy (EURO 26, ISIC) či mapy destinácií, v ktorých prebiehajú naše študijné pobyty.


Cenová ponuka

Ceny na týchto stránkach sú iba orientačné a sú kalkulované kurzom EUR v pomere k zahraničným menám platným v čase aktualizácie týchto webových stránok.

Na základe vašich požiadaviek vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku nákladov na študijný pobyt v EUR podľa aktuálneho kurzu zahraničnej meny vrátane požadovanej dopravy a poistenia, ak máte o ne záujem. Ponuku vám zašleme e-mailom, faxom či poštou spolu s podrobnými informáciami o škole a o krajine pobytu vrátane formulára k žiadosti o vízum, ak je potrebné.

Radi vám objasníme všetky potrebné náležitosti príletu do zahraničia.


Objednávka - dotazník

K cenovej ponuke je pripojený dotazník. Ak máte záujem pobyt objednať, stačí dotazník riadne vyplniť a zaslať či priniesť do našej kancelárie. Pobyt je možné objednať taktiež telefonicky, e-mailom či osobne. V spodnej časti dotazníka máte priestor pre prípadné zmeny (iný nástupný termín, odlišný druh ubytovania, iná intenzita výučby, predĺženie či skrátenie pobytu atď.). Nezabudnite, prosím, taktiež uviesť, kto bude platcom pobytu.


Faktúra a zmluva

Po prijatí vašej objednávky pobytu alebo vyplneného dotazníka vám vystavíme zálohovú faktúru a zmluvu. Cena na faktúre sa môže líšiť od ceny uvedenej v ponuke, ak nie sú obe vystavené v rovnaký deň (vplyvom zmeny kurzu meny). Pre platbu pobytu je vždy záväzná cena uvedená vo faktúre a zmluve. Ak je platcom firma, konzultujte s daňovým poradcom možnosť započítať kurz do nákladov na vzdelanie.


Platba za pobyt

Faktúru môžete uhradiť v hotovosti (Česi v Kč/ Slováci v EUR), ale taktiež v EUR, GBP či USD, avšak iba ak je faktúra v týchto menách vystavená) v niektorej z našich kancelárií alebo prevodom na bankový účet uvedený na faktúre. Pri platbe bankovým prevodom nezabudnite, prosím, uviesť variabilný symbol.


Rezervácia pobytu

Hneď ako od vás dostaneme podpísanú zmluvu a platba za pobyt dorazí na náš účet, rezervujeme váš kurz v jazykovej škole a čakáme na spätné potvrdenie rezervácie. Pretože ide o kurzy individuálne, nie je možné miesta v kurzoch na školách rezervovať dopredu. Zvlášť v letných mesiacoch sa teda môže stať, že vami zvolený kurz už bude obsadený. V takom prípade vám ponúkneme náhradný termín alebo obdobný kurz na inej škole. Ak vám náhradné riešenie nebude vyhovovať, máte možnosť odstúpiť od zmluvy a budú vám vrátené peniaze, ktoré ste za kurz už uhradili.


Informačný balíček

Pred odjazdom na jazykový kurz dostanete informačný balíček so všetkými dokumentmi potrebnými pre nástup na pobyt.

Súčasťou infobalíčka bude:
  • potvrdenie o prijatí do kurzu
  • adresa a telefón do miesta ubytovania a do školy
  • plán mesta
  • telefónne čísla pre prípad problémov
  • kontakt na NONSTOP HELPLINKU
Ďalej balíček taktiež môže obsahovať (podľa Vašej objednávky):
  • letenku + informácie o ceste
  • autobusový cestovný lístok + informácie o ceste
  • zmluvu o uzatvorení cestovného poistenia ALLIANZ
  • príp. ďalšie objednané doplnkové produkty (kartu EURO 26, mapu a pod.)


B. Odjazd na jazykový pobyt


Preštudujte si informačný balíček

Po tom, čo dostanete informačný balíček, je potrebné ho dôkladne preštudovať a skontrolovať, či sú všetky informácie zrozumiteľné. Ak máte akúkoľvek otázku, zavolajte nám na našu bezplatnú infolinku 800 100 300 (ČR) príp. 0800 121 121 (SR). Veľmi radi s vami akúkoľvek nejasnosť znovu prediskutujeme.


Kontrola cestovných dokladov

Znovu si taktiež skontrolujte svoje cestovné doklady (predovšetkým platnosť cestovného pasu a víza), letenku alebo cestovný lístok, poistenie a potvrdenie o prijatí do kurzu vrátane adresy ubytovania.


Čo si vziať so sebou?

Pre pobyt na jazykovej škole nepotrebujete okrem písacích potrieb, slovníka a učebnice gramatiky nič výnimočné. Chystajte sa rovnako ako na akúkoľvek inú dovolenku v zahraničí, nie je potrebné si so sebou brať spoločenské oblečenie, ak neplánujete návštevu divadla, koncertov a podobne.C. Prvý deň v škole


Príjazd do zahraničia

Po prílete/príjazde do zahraničia vás čaká cesta na miesto pobytu. Pre cestu z letiska/stanice na miesto pobytu vám radi zaistíme cestovný lístok na miestnu nepretržitú dopravu. Tým, ktorí uprednostňujú väčšie pohodlie, odporúčame rezervovať si dopredu taxi transfer, ktorý vás dopraví až do hostiteľskej rodiny. Po príjazde do daného mesta je najlepšie vziať si taxi na miesto ubytovania.


Ubytovanie

Vaše ubytovanie je väčšinou rezervované už deň či dva pred začiatkom kurzu (sobota, nedeľa). V pondelok po príjazde do miesta jazykového pobytu vám hostiteľská rodina poradí, ako sa dostať do školy čo najľahšie. Po príchode do školy sa ohláste na recepcii alebo pracovníkovi, ktorý na vás pri vchode čaká. Ten vám povie, kam máte ísť a vysvetlí, čo sa bude diať ďalej.


Zaradenie do triedy

Vo väčšine škôl prvý deň napíšete roztrieďovací test, ktorý pomôže určiť váš stupeň pokročilosti v jazyku a na ktorého základe vás zaradia do jednotlivých tried. Po teste budete zoznámení so školou a jej okolím, dostanete presný rozvrh a dozviete sa, na koho sa obrátiť s otázkami. Tento proces trvá vo väčšine škôl niekoľko hodín a výučba samotná začne až odpoludnia, popr. druhý deň, teda v utorok.

Niektoré jazykové školy vyžadujú zaslanie jazykového testu ešte pred odjazdom na pobyt. Preto vám ho dáme spoločne s faktúrou a poprosíme o zaslanie späť a následne ho pošleme do príslušnej školy na vyhodnotenie. Test už potom nie je potrebné po príjazde do školy znovu opakovať, napriek tomu sa môže stať, že budete na mieste požiadaní absolvovať ešte ústny pohovor alebo doplnkový test, ktorým si škola overí váš výsledok zaslaného testu.D. V priebehu pobytu


Zmeny a riešenie problémov

Ak sa počas pobytu rozhodnete zmeniť typ kurzu, predĺžiť si pobyt alebo sa vyskytne akýkoľvek problém, okamžite o tom informujte jazykovú školu a vždy taktiež našu agentúru. Môžete nás kontaktovať telefonicky, popr. e-mailom. Vo veľmi urgentných prípadoch použite telefónne číslo školy pre prípad problémov, popr. našu NONSTOP HELPLINKU. Prioritou jazykovej školy aj našej agentúry je, aby každý klient odchádzal z pobytu domov s presvedčením, že za vynaložené prostriedky dostal maximálnu kvalitu. Preto vás vždy radi podporíme pri riešení akýchkoľvek problémov a v spolupráci so školou sa budeme snažiť všetko vyriešiť pre vašu plnú spokojnosť.


Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional