Vyberte si kurz :

 
 

pokročilosť:

  • 1 = začiatočník
  • 2 = základné vedomosti
  • 3 = mierne pokročilý
  • 4 = stredne pokročilý
  • 5 = pokročilý
  • 6 = veľmi pokročilý

(pozn. STUDENT AGENCY rozlišuje pokročilostné stupne, ako ich predpisuje EÚ - konkrétne školy môžu používať škálu odlišnú)

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional