Vyberte si štúdium:

 
 

Výber vhodného programu a str. školy

Čo všetko sa skrýva pod štúdiom na strednej škole v zahraničí? Dlhodobé štúdium v cudzojazyčnom prostredí, kvalitné vzdelanie, kultúrno-výmenný program, výborné zvládnutie cudzej reči, samostatnosť, vyspelosť, skúsenosti, predpoklad budúceho úspechu, veľa zážitkov a zábavy, priatelia na celý život, cestovanie.

high-school-v-knihovne 


Vhodný program

Pre správny výber vhodného programu je veľmi dôležité uvedomiť si motív, ktorý vás k absolvovaniu pobytu vedie. Môže to byť kvalita zahraničnej školy, poznanie novej kultúry, získanie vedomostí, návšteva konkrétnej krajiny alebo miesta či športové aktivity. Jednotlivé preferencie by potom mali byť najdôležitejším faktorom pre výber programu. Našu ponuku sme pre vás pripravili tak, aby sme dokázali vyhovieť akejkoľvek vašej požiadavke. Každý program je totiž výnimočný a dokáže uspokojiť vaše konkrétne požiadavky. Jeden vám umožní maximálne možnosti pri výbere športov, iný naopak ponúka excelentné akademické vzdelanie.
Pri výbere vhodného programu sa môžete spoľahnúť na našu plnú asistenciu a odborné posúdenie vašich možností. Aby sa vám predbežne aj bez našej okamžitej pomoci lepšie vyberalo, je dôležité, aby ste si uvedomili, čo vás najviac na konkrétnom programe láka. Nech vám nasledujúce tipy čo najviac pomôžu pri vašom výbere.


Kvalita výučby

Kvalita výučby sa môže v jednotlivých krajinách a typoch škôl výraznejšie líšiť. V ponuke STUDENT AGENCY nájdete možnosť začleniť sa do tých najkvalitnejších vzdelávacích systémov a prestížnych škôl. Náročnejším klientom môžeme odporučiť predovšetkým súkromné, ale taktiež štátne školy vo Veľkej Británii, ktoré sú všeobecne považované za vzdelávacie inštitúcie s najvyšším štandardom. Elitné súkromné stredné školy vám ponúkame v USA; spolu so širokými možnosťami mimoškolských aktivít ponúka vysokú kvalitu výučby taktiež väčšina stredných škôl v Austrálii. Veľmi kvalitné sú stredné školy vo Francúzsku a Nemecku.


Umiestnenie, výber školy

Všetky stredné školy poskytujú študentom široké možnosti mimoškolských aktivít. V prípade, že sa chcete venovať konkrétnemu športu, môžeme vám odporučiť štúdium v Austrálii, Kanade a na súkromnej strednej škole v USA, kde sme schopní vám na základe tejto požiadavky ponúknuť školu so zodpovedajúcim športovým programom. Americké školy sú často okrem typicky amerických športov zamerané na oddychové aktivity ako napr. dráma alebo hudba.


Kultúrna výmena

Ak máte v úmysle sa čo najviac zoznámiť s kultúrou danej krajiny, určite voľte program s ubytovaním v hostiteľskej rodine. Na druhu školy až tak nezáleží, pretože tú pravú kultúru spoznáte hlavne doma s rodinou – jej zvyky, obyčaje alebo jedlo. Našou špeciálnou ponukou kultúrnej výmeny je program v USA, ale taktiež kvalitné vzdelávacie programy vo Francúzsku, Belgicku či Taliansku. Naozajstnou lahôdkou je pobyt na Novom Zélande či v austrálskom Queenslande.


Dĺžka a začiatok štúdia

Vzhľadom na odlišné vzdelávacie systémy v jednotlivých krajinách sa líši dĺžka štúdia a termíny nástupu do programu.

  • Veľká Británia, Írsko – trimestrálny systém štúdia, študenti majú možnosť zvoliť dĺžku pobytu jeden, dva alebo tri tzv. trimestre. Dĺžka jedného trimestra je cca 3,5 mesiace. Nástupné termíny sú v septembri alebo v januári.
  • Austrália, Nový Zéland – školský rok sa delí na 4 časti, tzv. termy. Každý term má 9 až 11 týždňov. Nástup je možný v januári, apríli, júli alebo októbri na akúkoľvek dĺžku pobytu od jedného termu po celý školský rok.
  • Nemecko, Francúzsko, Španielsko – semestrálny systém štúdia, výnimočne s možnosťou pobytu už od troch mesiacov. Nemecko má školský rok dlhý 11 mesiacov, polrok v Bavorsku trvá 7 mesiacov.
  • Belgicko, USA, Kanada, Taliansko – semestrálny systém štúdia, štandardne ponúkame ročný alebo polročný program. Nástup je možný v auguste/septembri alebo v januári/februári iba na polrok.

V jednotlivých krajinách sa môžu líšiť termíny začiatku a konca školského roka. Napríklad vo Francúzsku začína školský rok pre všetky školy rovnako, naopak v Nemecku sa začiatok akademického roka líši podľa jednotlivých spolkových republík. Špecifické sú v tomto ohľade Spojené štáty, kde sa rôznia nástupy aj v rámci jedného štátu. Školský rok tu začína kedykoľvek v priebehu augusta až septembra.

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional