Vyberte si štúdium:

 
 

Porovnajte si typy škôl a ubytovania

Stredná škola

Rok na strednej škole je určený predovšetkým stredoškolským študentom vo veku 15 – 18 rokov, ktorí sú umiestňovaní na typické štátne školy, kam denne dochádzajú taktiež ostatní študenti z okolia. Ide o rovnaké školy, do ktorých chodia študenti u nás, aby splnili najprv povinnú základnú školskú dochádzku a potom pokračovali návštevou strednej školy. Predmety sú dané školským systémom, a pobyt má nielen výsledný jazykový efekt, ale v mnohých prípadoch prináša aj veľa nových vedomostí.


Akademický rok

Pre kohokoľvek vo veku 16 rokov a viac sa ponúka možnosť intenzívneho štúdia na jazykovej škole v zahraničí vo forme tzv. akademického roka. Ide o jazykovú školu, do ktorej sa schádzajú ľudia z celého sveta, aby sa po celý školský rok zdokonaľovali v cudzej reči. Najprv sa študuje iba daný jazyk. Vo chvíli, kedy študenti dosiahnu potrebnú pokročilosť, priberajú si ďalšie predmety s najrôznejším zameraním; vždy však ide o štúdium jazyka napr. angličtina v odbore práva, medicíny a pod.

Inzerovaná dĺžka pobytu je jeden školský rok. Je však možné vycestovať aj na kratší čas, a to ako v akademickom roku, tak aj v ponúkanom roku na zahraničnej strednej škole.


Štátna škola

Úplná väčšina zahraničných škôl spadá do skupiny štátnych. Ide teda o školy, ktoré dostávajú, rovnako ako u nás, príspevky od vlády a za štúdium obyčajne nie je potrebné platiť. Študenti navštevujú školu ako väčšina ostatných vrstovníkov v danej krajine a môžu počítať s typickým stredoškolským stupňom náročnosti výučby. Pri štúdiu na štátnych školách je ubytovanie zaistené prevažne v dobrovoľníckych rodinách, čo opäť znižuje celkové náklady. Študenti štátnych škôl cestujú do zahraničia predovšetkým preto, aby poznali inú kultúru a naučili sa cudziu reč. V prípade, že si želáte prehĺbiť aj svoje všeobecné vedomosti, odporúčame zvoliť štúdium na súkromnej škole.

decka-v-trave


Súkromná škola

Takmer v každej krajine, v ktorej tento katalóg ponúka štúdium na štátnej škole, sme schopní zaistiť taktiež štúdium na súkromnej škole. Toto štúdium vrelo odporúčame motivovaným študentom, ktorí chcú dosiahnuť podstatné zlepšenie nielen v cudzej reči, ale taktiež vo svojich vedomostiach. Na súkromných školách je vyučovací deň rozčlenený na niekoľko úsekov počas dňa od rána do večera, väčšinou je oveľa dlhší, než je zvyčajné u nás. Taktiež po večeri sa od študentov očakáva príprava na ďalšie hodiny. Štúdium tu je teda pomerne náročné a kladie dôraz nielen na vedomosti a schopnosti študentov, ale taktiež na rozvoj ich osobnosti a talentu.

Každá naša partnerská organizácia spolupracuje s určitým počtom súkromných škôl a záujemcovi o štúdium odporúča na základe dosiahnutých školských výsledkov a individuálnych potrieb ten najvhodnejší variant. Celkové náklady na pobyt sú vyššie, pretože klient hradí nielen školné, ale taktiež ubytovanie, ktoré je zaistené buď v hostiteľskej rodine, alebo v školskej rezidencii v areáli školy (tzv. boarding schools).


Hostiteľská rodina

Rodiny, ktoré poskytujú ubytovanie a starostlivosť účastníkom týchto študijných programov, sú partnerskými organizáciami vždy dôkladne vyberané a preverované. Väčšina hostiteľských rodín spolupracuje s uvedenými organizáciami dlhodobo a má tak mnohoročné skúsenosti so zahraničnými študentmi aj všetkými aspektami ich zapojenia do nového prostredia. Hostiteľská rodina vám ponúka maximálnu starostlivosť a prijíma vás ako svojho právoplatného člena. Je potrebné si uvedomiť, že do rodiny necestujete ako hosť, ale budete s ňou žiť po celý čas svojho programu, pomáhať jej členom s bežnými povinnosťami a zdieľať s nimi veľa voľného času. Ak je jedným z hlavných motívov vášho štúdia v zahraničí kultúrna výmena, máte záujem zoznámiť sa s každodenným životom vo vybranej krajine a preniknúť do miestnych zvykov, potom je ubytovanie v hostiteľskej rodine tou správnou voľbou.


Školská rezidencia

Ubytovanie v rezidencii školy je vhodné pre študentov, ktorí naopak chcú vyskúšať ten pravý študentský život. Rezidencie, alebo internáty, sú dostupné vo všetkých súkromných školách a v niektorých krajinách aj v kombinácii so štúdiom na štátnej škole. V rezidenciách budete bývať väčšinou v dvojposteľovej izbe so študentom inej národnosti. V prípade akýchkoľvek problémov či požiadaviek je vám v areáli rezidencie vždy k dispozícii pomocný personál. Výhodou tohto typu ubytovania je, že trávite všetok čas so svojimi vrstovníkmi a veľmi ľahko tak nadviažete priateľstvo s ostatnými spolužiakmi. Pretože rezidencie sú vo väčšine prípadov v spoločnom areáli s budovou školy, študenti tak majú ľahšie dochádzanie do školy, čo znamená úsporu času aj finančných nákladov na dopravu. Ďalšou výhodou je aj skutočnosť, že rezidenčné školy mávajú kvalitné zázemie pre väčšinu mimoškolských aktivít, či už športových, alebo oddychových.

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional