Vyberte si štúdium:

 
 

Postup zariaďovania pobytu na str. škole a pomaturitného štúdia

Kritériá pre prijatie

Na základe vašich požiadaviek vám odporučíme školu, ktorá je práve pre vás tou najvhodnejšou! Naša ponuka je široká, radi vám pomôžeme vybrať školu, ktorá bude najlepšie zodpovedať vášmu zameraniu. Uistíme sa, že spĺňate požiadavky na prijatie na vybranú strednú školu – požadovaný vek, jazykové vybavenie, motivácia atď.

holka-mp3-towerbridge


Prihláška na pobyt

Pre prihlásenie na štúdium na strednej škole v zahraničí budete vypĺňať záväznú prihlášku danej krajiny. Prihláška je pomerne obsiahla a jej vyplnenie zaberie viac času. Radi vás uvítame v niektorej z našich pobočiek a s vyplnením prihlášky vám pomôžeme. Vždy sa taktiež môžete obrátiť na našich pracovníkov v brnenskej centrále (ČR), odkiaľ je celý pobyt zaisťovaný a kde získate najpresnejšie informácie o priebehu jeho vybavovania. Kontakty na jednotlivé kancelárie STUDENT AGENCY nájdete tu. Pri kontaktovaní centrálnej kancelárie v Brne môžete použiť e-mailovú adresu highschool@studentagency.sk. Prosíme, podajte prihlášku čo najskôr – o program býva veľký záujem a jeho kapacita je obmedzená.

Záväzná prihláška do programu obsahuje tieto náležitosti:

  • všeobecné informácie o študentovi a jeho záujmoch
  • list hostiteľskej rodine
  • školské výsledky za posledné tri roky
  • odporúčanie učiteľa angličtiny
  • lekárska správa
  • súhlas rodičov a ich podpis
  • fotoalbum
  • kópiu zadnej strany pasu
  • fotografia pasového formátu

Osobný pohovor

Po vyplnení oficiálnej prihlášky do programu, nás prosím kontaktujte a objednajte sa na osobný pohovor, ktorý môžete absolvovať v ktorejkoľvek našej pobočke. Súčasťou pohovoru môže byť aj písomný jazykový test.


Stretnutie s absolventmi programov

STUDENT AGENCY pravidelne usporadúva stretnutia s absolventmi študijných pobytov v zahraničí, ktorí sa s novými uchádzačmi o štúdium radi podelia o svoje zážitky a zodpovedajú im všetky ich otázky. Informujte sa na našich pobočkách ohľadom termínov týchto stretnutí.


Faktúra a zmluva

Pri prihlásení do programu štúdia na strednej škole v zahraničí Vám vystavíme zálohovú faktúru na sumu 1 150 EUR alebo 10 % z celkovej ceny programu. Spoločne s faktúrou od nás dostanete zmluvu o sprostredkovaní pobytu. Ak by ste do programu neboli prijatí, túto zálohu vám samozrejme v plnej výške vrátime.


Potvrdenie prijatia do programu

Väčšina súkromných škôl požaduje okrem oficiálnej prihlášky na štúdium taktiež vypracovanie testu z matematiky a cudzieho jazyka. Následne, zhruba do jedného mesiaca, už budeme vedieť, či vás vybraná stredná škola prijala medzi svojich študentov. V prípade programov, ktoré fungujú na princípe dobrovoľníckych rodín, budeme do 6 – 8 týždňov od podania prihlášky vedieť, či ste boli prijatí. V tomto okamihu však ešte nebudeme poznať adresu hostiteľskej rodiny a ani lokalitu umiestnenia. Adresa hostiteľskej rodiny môže byť známa niekoľko týždňov pred odletom, inokedy sa ju dozvedáme len pár dní pred odletom.


Doplatok pobytu a vybavenie dopravy

Doplatok pobytu je splatný do uzávierky programu. Na základe prijatia celkovej platby vám naša partnerská organizácia vystaví v prípade vízovej povinnosti pre danú krajinu podklady na vybavenie víz. V momente, kedy je známa lokalita a termín odletu študenta, vybavujeme dopravu na miesto pobytu.


Informačný balíček

Všetci naši klienti od nás pred odjazdom na pobyt dostanú informačný balíček so všetkými dokumentmi a informáciami potrebnými pre pobyt v zahraničí.


Informačná schôdzka pre účastníkov programu High school v USA

V prípade programu High school v USA usporiadame v priebehu júna informačnú schôdzku pre rodičov a účastníkov pobytu. Budete mať možnosť pohovoriť si s bývalým absolventom programu High school a získať odpovede na posledné otázky, ktoré vás budú pred odjazdom zaujímať.


Vybavenie vízových formalít

Od našej agentúry dostanete včas doklady potrebné na vybavenie víza. Všetci žiadatelia o vízum do USA musia absolvovať osobný pohovor na americkej ambasáde. Poplatok za vízum si hradí študent sám. V prípade víz do ostatných krajín vám vždy pomôžeme s vybavením – v okamihu, kedy nie je potrebná osobná návšteva danej ambasády, žiadosť o vízum aj podáme.


Odjazd na pobyt

Pre účastníkov programu High school v USA so spoločnosťou CIEE sú naplánované skupinové odlety so zástupcom STUDENT AGENCY. Ten odprevádza študentov na školenie v New Yorku, kde s nimi zostáva až do odletu k hostiteľskej rodine. Náš zástupca sa uistí, že sa všetci študenti včas dostavia na odlet na samotné miesto pobytu. Účastníci ostatných programov absolvujú cestu individuálne. Pri vzdialenejších krajinách je zároveň potrebné počítať s tým, že študent s najväčšou pravdepodobnosťou absolvuje prestupný let. Študenta vyzdvihne po prílete na miesto zástupca garanta, miestny koordinátor alebo priamo hostiteľská rodina.


Priebeh pobytu a návrat

V priebehu pobytu je študent povinný dodržiavať pravidlá programu, školy aj hostiteľskej rodiny. V prípade akýchkoľvek problémov je mu k dispozícii jeho miestny/programový koordinátor, popr. helplinka partnerskej organizácie alebo priamo nonstop helplinka STUDENT AGENCY. Pred vašim návratom vám budeme radi k dispozícii pri zaistení spiatočného letu atď.

Pre viac informácií o tomto programe kontaktujte highschool@studentagency.sk

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional