Vyberte si štúdium:

 
 

Veľká Británia - štátna/súkromná stredná škola

Jazyk angličtina
Krajina Velká Británie
Typ štúdia Studium na střední škole - státní, Studium na střední škole - privátní
Dĺžka pobytu školní rok, pololetí, čtvrtletí
Typ ubytovania hostitelská rodina, školní residence
Znalosť jazyka minimálne dvoj až trojročné štúdium angličtiny
Cena od (EUR) 6 399 EUR
Uzávierka prihlášok 20. 04. 2020
  • vysoko kvalitný akademický program
  • možnosť výberu miesta pobytu a konkrétnej školy
  • vysoká flexibilita programu
  • kvalitná príprava na štúdium na univerzite
  • trimestrálny systém štúdia na 3, 7 alebo 10 mesiacov


Práve prijímame prihlášky

Veľká Británia - štátna / súkromná stredná škola

Veľká Británia patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne centrá Európy a zároveň je považovaná za krajinu s jedným z najkvalitnejších vzdelávacích systémov vôbec. Štúdium na strednej škole vo Veľkej Británii garantuje vysoko kvalitné vzdelanie v rámci Európy. Študenti si môžu vybrať ľubovoľnú dĺžku štúdia, lokalitu pre svoj pobyt a školu. Študenti radi využívajú možnosť počas štúdia cestovať.

Umiestnenie

K lacnejším variantom pobytu patrí štúdium na štátnych stredných školách. Pre študentov do 16 rokov platia špeciálne podmienky. Ideálne je pre nich ubytovanie v rezidencii školy, popr. im môžeme ponúknuť špeciálny program (tzv. junior program) v hostiteľskej rodine. Najväčšie zastúpenie majú v našej ponuke školy z juhu Anglicka. Tu pôsobí najviac koordinátorov partnerskej organizácie a tiež prízvuk tu má jednu z najčistejších foriem. Na výber máte zo škôl sídliacich v mestách Brighton, Chichester, Lewes, Blatchington, Canterbury, Hove, Impington, Eastbourne, Worthing, Brixham, Crediton, Rochester, Dover, Ramsgate ai. V prípade záujmu o štúdium na súkromnej internátnej škole je potreba podať prihlášku veľmi skoro, najlepšie rok pred plánovaným začiatkom štúdia. O tieto školy je veľký záujem aj zo strany britských študentov, ktorí na prijatie mnohokrát čakajú aj niekoľko rokov.

Regionálny program

Ak máte záujem o štúdium v Anglicku alebo Škótsku, pričom netrváte na konkrétnom mieste pobytu a akceptujete, že výber školy prevedie naša partnerská organizácia, je vám určený tento špeciálny typ programu pre študentov vo veku 15-18 rokov s atraktívnou cenou. Štúdium prebieha na štátnej škole, ubytovanie je zabezpečené v hostiteľských rodinách.

Kritéria pre prijatie

Jazykové znalosti budú preverené písomným testom a pohovorom v STUDENT AGENCY. Niektoré súkromné ​​školy môžu navyše vyžadovať vedomostný test.

Pre viac informácií nás kontaktujte na bezplatnej linke   0800 121 121 (SR) alebo na e-mailovej adrese highschool@studentagency.sk

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional