Vyberte si štúdium:

 
 
Cena programu

Naše ceny sú stanovené dlhodobým priemerom kurzu zahraničnej meny. Pri prihlásení do programu vám bude vystavená faktúra s kurzom cudzej meny k danému dňu. Pobyt je možné uhradiť platbou v CZK, EUR, ale taktiež platbou v zahraničnej mene.


Doprava

Doprava nie je zahrnutá v programovom poplatku a riešime ju individuálne na základe požiadavky študenta. Vždy sa snažíme zaistiť pre klientov najvhodnejšie spojenie za čo najnižšiu cenu. Ako člen IATA (International Air Transport Association) máme priamy prístup ku všetkým renomovaným leteckým dopravcom a ich špeciálnym cenám. STUDENT AGENCY zároveň prevádzkuje vlastnú autobusovú dopravu do niekoľkých európskych miest a radi vám tak zaistíme tie najvýhodnejšie ceny lístkov. S ďalšími nákladmi na dopravu v samotnom mieste pobytu musia študenti počítať v rámci svojho vreckového.

decka-na-plazi


Vreckové

Účastník programu v akejkoľvek krajine musí mať zaistený prístup k adekvátnej finančnej sume. Na začiatku školského roka očakávajte výdavky spojené s úhradou niektorých knižiek, kúpou školskej uniformy a pod. S týmito nákladmi je opäť potrebné počítať v rámci vreckového. Najbezpečnejšou formou vreckového sú cestovné šeky, ktoré si študenti môžu zmeniť v banke či zmenárni. Ďalším spôsobom je poskytnutie platobnej karty, ktorá umožní prístup na konto vaše alebo priamo vášho dieťaťa. V priebehu školského roka sa môžu študentom naskytnúť možnosti na cestovanie, či už s rodinou, školou, alebo novými kamarátmi. Tieto aktivity so sebou nesú výdavky navyše, ale maximalizujú študentovu zahraničnú skúsenosť.


Náklady na vízum

V prípade krajín, kde majú naši občania vízovú povinnosť, vám vždy s vybavením víz pomôžeme. Žiadatelia o víza do USA musia absolvovať osobný pohovor na americkej ambasáde a poplatok za vízum si hradia sami. V okamihu, kedy nie je potrebná osobná návšteva danej ambasády, žiadosť o vízum aj podáme a poplatok, ktorý si za neho ambasáda účtuje, zahrnieme do faktúry. STUDENT AGENCY si žiadne poplatky za vybavenie víz neúčtuje.


Zdravotné poistenie a poistenie na storno

Pri niektorých programoch je zdravotné poistenie zahrnuté v cene a je dohadované priamo v zahraničí (napr. program High School v USA, Nový Zéland). Poistenie zahŕňa liečebné náklady v zahraničí, poistenie batožiny a zodpovednosti za škodu (podrobný rozpis dostanete pred odletom). Základná forma poistenia je zahrnutá taktiež v austrálskom programe. Pri ostatných programoch nie je zdravotné poistenie v cene pobytu, preto vám radi pomôžeme s jeho vybavením. V spolupráci s poisťovňou Allianz SK ponúkame cenovo zvýhodnené polročné či ročné poistenie do zahraničia. To zahŕňa liečebné výkony v zahraničí bez obmedzenia poistného krytia iba s výnimkou zubného ošetrenia, ktoré je hradené do výšky 335 EUR, úrazového poistenia, poistenia batožiny, poistenia zodpovednosti za škodu a doplnkové asistenčné služby.
Nadštandardnou službou poisťovne Allianz SK je poistenie na storno pobytu. Ak ste nútení pobyt zrušiť, či už z dôvodu vážneho akútneho ochorenia, alebo úrazu, ktoré vyžadujú pripútanie na lôžko alebo hospitalizáciu, je možné väčšinu prostriedkov (80%) získať vďaka tomuto poisteniu späť. Cena poistenia je stanovená na 2,8% z celkovej ceny pobytu (vrátane dopravy a poistenia). Poistenie na storno je potrebné uhradiť už pri prvej splátke za pobyt.

Viac informácií tu alebo na bezplatnej linke STUDENT AGENCY 0800 121 121 (SR)
 

Podieľajte sa na zlepšení našich služieb. Píšte svoje podnety priamo riaditeľovi.
Valid XHTML 1.0 Transitional